Senility

 • 1senility — index caducity Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 senility …

  Law dictionary

 • 2Senility — Se*nil i*ty, n. [Cf. F. s[ e]nilit[ e].] The quality or state of being senile; old age. [1913 Webster] …

  The Collaborative International Dictionary of English

 • 3senility — 1791, from SENILE (Cf. senile) + ITY (Cf. ity) …

  Etymology dictionary

 • 4senility — dotage, *age, senescence Analogous words: infirmity, feebleness, weakness, decrepitude (see corresponding adjectives at WEAK): childishness, child likeness (see corresponding adjectives at CHILDLIKE): decay, disintegration (see DECAY vb) …

  New Dictionary of Synonyms

 • 5senility — noun a) The losing of memory and reason due to old age. He was entering his years of senility and not liking it a bit. b) An elderly, senile person. See Also: senile …

  Wiktionary

 • 6senility — senatvė statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Baigiamasis žmogaus amžiaus tarpsnis nuo 75 iki 90 metų. Senatvei būdingi požymiai – ribotos organizmo prisitaikymo galimybės ir morfologiniai įvairių sistemų bei organų pokyčiai.… …

  Sporto terminų žodynas

 • 7senility — senile ► ADJECTIVE ▪ having the weaknesses or diseases of old age, especially a loss of mental faculties. ► NOUN ▪ a senile person. DERIVATIVES senility noun. ORIGIN Latin senilis, from senex old man …

  English terms dictionary

 • 8senility — noun Date: 1791 the quality or state of being senile; specifically the physical and mental infirmity of old age …

  New Collegiate Dictionary

 • 9senility — n. [L. senex, old] Old age …

  Dictionary of invertebrate zoology

 • 10senility — /si nil i tee/, n. the state of being senile, esp. the weakness or mental infirmity of old age. [1770 80; SENILE + ITY] * * * …

  Universalium